Hvor sikker er egentlig norsk netthandel?

[To those of my readers who understand English, but not Norwegian: This article is written in Norwegian because it is about the use of encryption in Norwegian online shopping sites. I may post an English version later]

Handel på nett utgjør en stadig større del av norsk handel, og ble ifjor estimert til 48 milliarder kroner av DIBS, ifølge en artikkel på Digi.no/NTB.

Når så mye penger er i omløp er det en nødvendighet at man har tillit til sikkerheten i nettbutikkene.

Sikkerhet i nettbutikker

Sikkerheten som man må ha tillit til består av flere deler, hovedsaklig:

 • Hvor sikker oppleves selve handelen?
 • Hvor sikkert håndteres dine personlige data?
 • Hvor sikkert håndteres betalingen?

Disse delene avhenger delvis av hva kunden selv gjør, for eksempel ved valg av passord, deretter av hvordan nettbutikkens funksjonalitet mot kunden er lagt opp, for eksempel bruk av kryptering, og til sist av hvordan de interne systemene er sikret.

Kundens lokale sikring av egen informasjon er kundens eget ansvar. Selv om tekniske hjelpemidler som sikkerhetsprogramvare og passordkalkulator kan hjelpe, er det i hovedsak bare opplæring og brukerens generelle årvåkenhet som nytter på dette området.

Tilsvarende, nettbutikken er ansvarlig for sikring av interne systemer og den lagrede informasjonen. For utenforstående er det vanskelig, om ikke umulig, å vite om nettbutikken faktisk har sikret systemene sine skikkelig, og man må som kunde ta det for gitt at de er sikret godt nok. Dersom nettbutikken mot formodning ikke har sikret systemene skikkelig er vanligvis den første indikasjonen man som kunde får om at det har vært noe galt at det publiseres store artikler i avisene om datainnbrudd hos nettbutikken. Man kan imidlertid få hjelp til å vurdere hvor gode systemer nettbutikken har dersom nettbutikken har blitt sertifisert av en uavhengig tredjepart, f.eks. organisasjonen Trygg E-handel.

Det eneste området av sikkerheten hvor man som kunde rimelig enkelt kan avgjøre om sikkerheten i nettbutikken er god nok gjelder hvordan nettbutikken er bygget opp og fungerer når du handler der.

Bruk av kryptering i nettbutikker

Når man handler i en nettbutikk går man gjennom flere steg:

 1. Undersøke vareutvalget
 2. Velge varene man vil kjøpe
 3. Sjekke hva som er i handlevognen
 4. Registrere seg som kunde, eller
 5. Logge inn dersom man allerede er kunde
 6. Gå til kassen med handlevognen
 7. Oppgi hvordan varene skal leveres
 8. Betale for varene

Min personlige oppfatning er at alle disse aktivitetene bør gjøres over en kryptert (sikker HTTPS) forbindelse, men det er nesten ingen nettbutikker som har implementert dette. Derimot er det ganske viktig at aktivitet nummer 4 til og med nummer 8 alltid gjøres over en kryptert forbindelse for å hindre at sensitiv informasjon kommer på avveie.

Etter at jeg i desember 2011 kom over en nettbutikk som brøt flere fundamentale regler for god sikkerhet i krypterte nettsider har jeg sett nærmere på hvor sikre flere grupper av nettbutikker er når det gjelder de første 6 aktivitetene nevnt ovenfor, og i løpet januar har jeg gjort en slik enkel undersøkelse av 34 norske, og 12 britiske nettbutikker. I denne undersøkelsen har jeg ikke sett på hva som skjer når man oppgir hvordan varen skal leveres og hvordan man skal betale (aktivitet 7 og 8), siden dette krever at man er registrert som kunde, og at man gjennomfører hele kjøpsprosessen, noe jeg ikke var interessert i å gjøre som del av denne undersøkelsen.

Utvalget av nettbutikker var stort sett kjente merkenavn i flere forskjellige markeder, og de fleste har også vanlige utsalgssteder.

Hver butikk ble sjekket for hvert aktivitetspunkt, og hvorvidt den nettsiden man kom til, og alle ressurser lastet i denne siden var kryptert. Hvis enkelte ressurser, selv bilder, ble lastet uten kryptering ble hele siden kategorisert som "ukryptert", siden det kreves omstendelige undersøkelser fra brukerens side for å finne ut hvorfor siden er markert som usikker. Dette gjaldt også sider hvor den krypterte siden var "gjemt" inne i en ramme på en ukryptert side.

Resultatet av denne undersøkelsen er mildt sagt skuffende:

 • Bare to norske butikker, Boots og Kitchn, krypterte alle aktiviteter, mens ingen av de britiske gjorde dette.
 • Over halvparten (52%) av de norske nettbutikkene benyttet *ikke* kryptering i det hele tatt (eller ikke godt nok) for de aktivitetene som ble testet, tilsvarende for de britiske butikkene var 16%.
 • 26% av de norske butikkene krypterte aktiviteten for registrering, innlogging, og gå til kassen, men 67% av britiske butikkene gjorde dette. Inkluderer man også sikker visning av handlevognen ble tallene henholdsvis 12% og 8%.
 • 35% hadde sikker registrering som kunde, sammenlignet med 75% blant britiske butikker
 • 26% hadde sikker innlogging, sammenlignet med 75% blant britiske butikker
 • 35% hadde sikker start på å gå til kassen, sammenlignet med 75% blant britiske butikker. Gå til kassen innebærer som oftest at man må logge inn.
 • I en av de norske, og en av de britiske butikkene var disse tre aktivitetene riktignok kryptert, men inkluderte ukrypterte ressurser som åpnet for at en ondsinnet person kan ta full kontroll av den krypterte siden. Ytterligere to norske butikker blandet inn mindre farlig ukryptert innhold.
 • I flere av de nettbutikkene som ikke benyttet kryptering for en aktivitet, men hvor det var mulig å aktivisere kryptering, viste det seg at disse variantene lastet ukryptert innhold, og i noen tilfeller åpnet
  dette sårbarheter i den krypterte siden.

Hvorfor bruke kryptering?

Hvorfor skal aktiviteter som registrering som kunde, innlogging, og gå til kasse alltid foregå over en kryptert forbindelse?

Svaret er at disse aktivitetene i det minste omfatter bruk av brukernavnet og passordet ditt, og kan også omfatte andre private detaljer som adresse og telefonnummer, eller adgang til disse, og noen ganger kan nok informasjon om personnummer være involvert. I mange tilfeller lagrer også nettbutikken informasjon om kredittkortet ditt i profilen din, slik at du slipper å taste det inn hver gang du handler, og i så fall kan en ondsinnet person som får tak i passordet være i stand til å endre profilen din, og gjennomføre handler med ditt kredittkort.

Når noe sendes ukryptert vil hvem som helst som er i kontroll av en ruter mellom deg og nettstedet, for eksempel i et trådløst nettverk, være i stand til å avlytte det som sendes, men kan også enkelt endre innholdet i det som sendes, og for eksempel legge inn kode som sender kopi av det som tastes inn til angriperen.

En mulig måte et slikt angrep kan gjennomføres på, er at noen plasserer et "gratis WiFi" nettverk ved et trafikk-knutepunkt hvor mange setter seg ned med mobilen eller PCen sin. Med den rette programvaren installert i nettverket kan man enkelt avlytte eller modifisere all ukryptert trafikk gjennom nettet.

I tre av de norske butikkene og to av de britiske ble brukernavn og passord som ble oppgitt på ukrypterte innloggings-sider riktignok sendt kryptert, men dette gir bare et bedragersk skinn av "sikkerhet", siden en ondsinnet person bare trenger å endre innholdet i den ukrypterte siden slik at den sender en kopi av brukernavn og passord til ham selv, i tillegg til den faktiske innloggingen til butikken. Det er egentlig ganske utrolig at man i 2012 fremdeles kan se slike innloggingssider i bruk.

I en av de undersøkte butikkene ble riktignok kryptering benyttet for flere aktiviteter, men dette var gjemt inne i en ramme (frame) som var laget av en ukryptert side, og den såkalt sikre siden inne rammen, hvor man kan bli bedt om personnummeret når man har valgt enkelte betalingsalternativ, brøt også de fleste reglene for hvordan sikre sider skal lages og åpnet for enda flere sikkerhetsproblemer. Effektivt vil det si at aktiviteten foregikk over en ukryptert forbindelse siden det ikke er enkelt å finne ut at rammen bruker kryptering (eller har flere andre sårbarheter), og en ondsinnet person kan veldig enkelt endre hva som skal vises i rammen, siden informasjonen om det blir sendt ukryptert og kan endres uten at det kan oppdages på noen enkel måte. Dette er også et annet eksempel på noe som ikke burde bli brukt av en seriøs nettbutikk i 2012.

Det er imidlertid ikke bare bruken av kryptering som avgjør om forbindelsen til en nettbutikk er sikker. Som en del av undersøkelsen sjekket jeg også status for en velkjent, men mindre synlig sårbarhet i de sikre tjenerne for de nettbutikkene som benyttet slike. Jeg fant da ut at bare 29% av nettstedene deres har oppgradert slik at de er beskyttet mot det såkalte "Renego" angrepet , som ble oppdaget, og fikset for 2 år siden, til sammenligning har 67% av de britiske nettbutikkene fikset problemet; og generelt har ca. 65% av alle sikre nettsteder fikset dette problemet. 53% av de norske butikkene som ikke er oppgradert er dessverre også slik konfigurert at de er sårbare mot det fulle "Renego" angrepet, hvor angriperen kan lure nettstedet til å utføre oppgaver med kundens ID. Forøvrig, norske nettbanker har det samme problemet, kun en av de 6 jeg har sjekket, Skandiabanken, har fikset problemet, og de fleste andre er i tillegg sårbare for angrepet (En stor bank har delvis fikset problemet i løpet av de siste ukene, men ikke fullført dette ennå).

Hva kan gjøres for å forbedre situasjonen? Først og fremst må nettbutikkene fikse nettstedene sine, men for å få god sikkerhet i det lange løp må man få på plass gode kontrollrutiner, for eksempel i form av sertifiseringsordninger, og ved at kundene holder et øye med sin egen sikkerhet.

Sertifiseringsordninger

Som nevnt ovenfor er det normalt vanskelig for utenforstående å kontrollere hvor godt en nettbutikk ivaretar sikkerheten. Dette skyldes at man må ha adgang til informasjon som de færreste bedrifter offentliggjør, av forretningshensyn. Det er imidlertid mulig at en uavhengig tredjepart undersøker bedriften og dens oppfyllelse av nødvendige krav, og dersom disse er oppfylt utsteder et sertifikat om dette.

Etter min oppfatning må disse kravene inkludere et krav om at kryptering brukes for all funksjonalitet som håndterer sensitiv informasjon må være kryptert.

Organisasjonen Trygg E-handel, som er en norsk sertifiseringsordning, har blant sine krav til nettbutikker at "Personopplysningene skal beskyttes mot ekstern inntrenging", noe som etter min oppfatning betinger at all håndtering av slik informasjon må foregå kryptert, siden man ikke kan beskytte et system mot "ekstern inntrengning" dersom passordet er enkelt tilgjengelig i ukryptert form på nettet. Likevel, to av de fire nettbutikkene i min test som var sertifisert av Trygg E-handel benyttet ikke kryptering for innlogging og registrering.

Hva kan kundene gjøre for å sikre seg at nettbutikken bruker god kryptering?

Først og fremst må kundene gjøre seg kjent med hvordan nettleseren deres indikerer at en side er kryptert. Denne indikasjonen har varierende utseende og plassering i de forskjellige nettleserne, og utseendet kan også variere med hvilken type sertifikat (identifikasjonskort) nettstedet presenterer til nettleseren, men er vanligvis assosiert med en "hengelås", slik som i Opera og Internet Explorer, men ikke alltid, siden Firefox benytter et litt annet utseende. I tillegg vises en spesiell, grønn variant av "hengelåsen" når nettstedet bruker et såkalt EV (Extended Validation) sertifikat, hvor informasjonen om nettstedet har blitt kontrollert spesielt grundig; slike sertifikater brukes blant annet av nettbankene, og bør brukes av alle nettsteder som krever betaling for varer og tjenester.

Bildet under viser eksempler på hvordan et ukryptert nettsted, et kryptert, og et nettsted med et Extended Validation sertifikat blir vist i forskjellige nettlesere.

Når en kunden går til en nettbutikk må han eller hun sjekke "hengelåsen" før de starter inntasting av brukernavn og passord, eller annen personlig informasjon, for eksempel under registrering, og før man starter betalingsprosessen. Dersom "hengelåsen" ikke vises skal man avbryte det man holder på med siden informasjonen ikke blir håndtert sikkert nok. Man bør også informere nettbutikken om hva man har observert.

Oppsummering

Basert på det som er vist ovenfor, vil jeg påstå at både den manglende bruken av kryptering, og den manglede oppgraderingen av nettstedene for å fikse kjente sikkerhetsproblemer, gir en klar indikasjon på at norske nettbutikker dessverre ikke er sikre nok.

Det kan også stilles spørsmåltegn ved om sertifiseringsordningene passer godt nok på dette området.

Manglende bruk av kryptering for sensitiv informasjon sender et signal til kundene om at man ikke har tenkt godt nok igjennom sikkerheten for nettstedet. Dette signalet er forhåpentligvis feil, men etter min mening kan det skape berettiget tvil om hvor godt sikkerheten er ivaretatt internt i butikken. Eller for å si det på en annen måte: Det er bra å låse bakdøren, men det nytter lite dersom hovedinngangen er vidåpen.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre norske nettbutikker om å ta sikkerhet og bruk av kryptering på alvor. Dersom nettstedet ikke bruker kryptering for sensitiv informasjon bør det fikses raskest mulig, og dersom det ikke kan gjøres umiddelbart bør strengt tatt nettstedet tas av luften inntil problemet er fikset.

Det er synd å si det, men dessverre tror jeg at det ikke blir noen stor bedring før noen gjennomfører et angrep, eller kundene blir mer observante, og stemmer ved å flytte sine museklikk til nettbutikker som passer bedre på kundenes sikkerhet.