Usikker registrering av persondata i mange nettbutikker

[Apologies to my English language readers, as this article mainly concerns encryption in Norwegian online shopping sites, I decided to write it in Norwegian]

Jeg har ved at par tidligere anledninger undersøkt bruken av kryptering av norske nettbutikker, sist i 2013. Konklusjonen begge ganger har vært at kryptering er lite brukt.

I løpet av januar gjennomførte jeg en ny undersøkelse av kryptering i norske nettbutikker. I tillegg til 59 butikker jeg hadde undersøkt tidligere, inkluderte jeg denne gangen 184 nye nettbutikker fra Posten.no‘s liste over nettbutikker, totalt 243 butikker.  Continue reading “Usikker registrering av persondata i mange nettbutikker”